polski portal ja singiel chrześcijańskie randki dla singli telefon randki dwanaście randek portal portal randkowy dla rodziców klub portal randkowy w białymstoku przeznaczeni portal randkowy szukam kobiety pomorskie największy portal randkowy dla ludzi w związkach chrzescijanskie randki sex spotkania bez sponsoringu strona randkowa dla wiadk w jehowy szukam faceta który pasowałby do mojej osobowości nowe darmowe portale randkowe randki jezewo grecja dla singli darmowy polski portal randkowy smartpage portal randkowy polskie randki dania imprezy sylwestrowe lublin kurs ukrainskie darmowe portale randkowe polskie randki se strona randkowa polska szukam dziewczyny irlandia randki dojrzałych opinie marina singiel 2020 bo e narodzenie dla singli club dla singli czeskie portale randkowe espionner whatsapp telephone eli lewis sokołów podlaski randki

Zakres usług prowadzonych przez Kancelarię

Prawo Rodzinne

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
   

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • dochodzenie roszczeń
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie, służebności
  ustalanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy o eksmisje
 • sporządzanie umów, pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem I instancji, odwoławczym, zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • sprawy o ochronę prawa własności ochronę posiadania
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne
   

Prawo  Spadkowe

 • spadek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • o zachowek
 • podział z tytułu zachowku
 • unieważnienie testamentu
 • odwołanie darowizny
   

Odszkodowania,  zadośćuczynienia

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych

 • odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych

 • odszkodowania wynikające z błędów w sztuce lekarskiej
   

Prawo karne, karnoskarbowe, wykroczeniowe

 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, powództw adhezyjnych, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o:

 • wznowienie postępowania,

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,

 • o wyrok łączny,

 • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE),

 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu sądowym

 • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym

 • reprezentacja pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym

 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

 • obrona w sprawach o wykroczenia

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia

 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • reprezentacja przed sądami penitencjarnymi
  sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie

 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

 • sprawy o dozór elektroniczny

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności

 • sprawy o ułaskawienie

Prawo  egzekucyjne

 • wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu windykacji należności

Prawo  handlowe

 • zaskarżanie uchwał

 • wpisy do KRS

 • dochodzenie roszczeń z umów handlowych

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej

 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i zażaleń od decyzji administracyjnych

Prawo pracy

 • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

 • sprawy o mobbing w pracy

 • sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę

 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

 • sprawy o odszkodowanie tytułu wypadku przy pracy

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy

 • sprawy dotyczące niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy